دولت جوان و انقلابی

در این بخش به پارامترها، شرایط احراز در دولت جوان انقلابی تا سطح معاونت هر وزارت خانه اشاره شده و همچنین افراد پیشنهادی ستاد معرفی شده اند.

با توجه به طبقه بندی محرمانه درصورت داشتن حساب کاربری استفاده از این صفحه امکان پذیر است.

 

پنل ورود

 

دوستانی که علاقه مند به بررسی رزومه خود جهت همکاری در دولت جوان انقلابی هستند رزومه خود را در محل زیر بارگذاری نمایند.