درباره ما

دولت مردمی، ایران قوی

ستاد کشوری شمس

حامیان آیت الله رئیسی


در راستای ایجاد هم افزایی بین نخبگان جوان، صاحب نظران و افراد موثر در جامعه کمیته علمی آموزشی شانا (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی) در تعامل با ستاد کشوری شمس با رویکرد حمایت از آیت الله رئیسی، ساختاری را در سراسر کشور با عنوان ستادهای استانی شمس طراحی و پیادهسازی نموده اند.

سر فصل وظایف این ستاد به شرح ذیل است:

1- همگرایی ظرفیت نخبگان، اندیشکده ها، مراکز پژوهشی و دانشگاهیان در جهت حمایت از آیت الله رئیسی.

2- بسیج سازی صنعت گران، فعالین عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از کاندیدای موردنظر.

3- انسجام سازی ظرفیت موثر اقشار و اصناف کشور در جهت اهداف مطروحه.

4- همگرایی ورزشکاران و نخبگان موثر در عرصه ورزش به منظور تحقق اهداف فوق الاشاره.