حمایت تاکسیرانان

کمپین حمایت تاکسیرانان کشور از سید ابراهیم رئیسی

 

از شما تاکسیرانان محترم درخواست می شود تا به کمپین حمایت تاکسیرانان کشور از سید ابراهیم رئیسی یپیوندید و دلنوشته های خود را بر پشت شیشه تاکسی خود نصب کنید.

نمونه دلنوشته های تاکسیرانان در زیر آورده شده است.

 

لطفا در کمپین فوق مشارکت نمایید و از دلنوشته روی ماشین خود عکس گرفته و در قسمت زیر بارگزاری کنید.